NOV 17
4:30 PM
Modified Volleyball
Girls 7th/8th Volleyball v. Dolgeville
HS Gym Map
NOV 19
4:30 PM
Modified Volleyball
Girls 7th/8th Volleyball v. Frankfort-Schuyler
HS Gym Map
NOV 22
4:30 PM
Modified Volleyball
Girls 7th/8th Volleyball @ Cooperstown (Modified)
Bursey Gymnasium Map
NOV 23
4:30 PM
Modified Volleyball
Girls 7th/8th Volleyball @ Herkimer
Elementary School Gym Map
NOV 23
5:00 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Junior Varsity Basketball v. Madison
RSCS High School Gym Map
NOV 23
6:30 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Varsity Basketball v. Madison
RSCS High School Gym Map
NOV 23
7:30 PM
Varsity Girls Hockey
Girls (Combined) Varsity Ice Hockey v. Ithaca
Clinton Arena Map
NOV 26
3:00 PM
Varsity Girls Hockey
Girls (Combined) Varsity Ice Hockey v. Plattsburgh
Clinton Arena Map
NOV 26
5:30 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Junior Varsity Basketball v. Vernon-Verona-Sherrill
Richfield Springs CSD Map
NOV 26
7:15 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Varsity Basketball v. Vernon-Verona-Sherrill
Richfield Springs CSD Map
NOV 27
12:00 AM
JV/Varsity Basketball
Boys Junior Varsity Basketball @ Sauquoit Valley
HS Gym Map
NOV 27
12:00 AM
JV/Varsity Basketball
Boys Varsity Basketball v. Sauquoit Valley
Richfield Springs CSD Map
NOV 27
12:55 AM
JV/Varsity Basketball
Boys Varsity Basketball v. Vernon Verona Sherrill
Richfield Springs CSD Map
NOV 27
10:00 AM
Varsity Girls Hockey
Girls (Combined) Varsity Ice Hockey v. Beekmantown
Clinton Arena Map
NOV 27
2:00 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Junior Varsity Basketball v. TBD
Richfield Springs CSD Map
NOV 27
5:30 PM
JV/Varsity Basketball
Boys Varsity Basketball v. TBD
Richfield Springs CSD Map
NOV 29
5:30 PM
JV/Varsity Volleyball
Girls (ODY/Richfield) Junior Varsity Volleyball v. Herkimer
HS Gym Map
NOV 29
6:30 PM
JV/Varsity Volleyball
Girls (ODY/Richfield) Varsity Volleyball v. Herkimer
HS Gym Map
NOV 30
4:30 PM
Modified Volleyball
Girls 7th/8th Volleyball v. Herkimer
HS Gym Map
NOV 30
7:00 PM
Varsity Girls Hockey
Girls (Combined) Varsity Ice Hockey @ Oswego
Anthony Crisafulli Rink (The Fort) Map